Aktuella blänkare

Här kommer små läsvärda texter att publiceras som har anknytning till fritidshemmets arbete. Läsvärt!

Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Läs mer på Skollyftets hemsida

Vad är lek?

Ur boken ”Lek” av Thomas Sjölund

”Lek är barnens arbete. Den förbrukar överskottsenergin och utgör en förberedelse för vuxenlivet. Den sker instinktivt och är ofta en upprepning av gångna generationers öden och äventyr.

Lek är avkoppling och förströelse, men kan också vara kompensation för något man inte fått eller inte fått tillfälle att uppleva. Att i lekens form få upprepa angenäma händelser är vanligt, men också den motsatta, att upprepa handlingar som leder till känslor som förbinds med det okända eller otäcka.

Barn utvecklas och leken förändras, men även barn som inte utvecklas fortsätter att leka. Leken är en utmaning, antages utmaningen sker ytterligare ett steg i barnets utveckling. Lek är inlärning.

Leken är inte något tidsfördriv. Lek är kommunikation och ger uttrycksmöjlighet. Leken sker frivilligt och spontant, den är naturlig och utforskande- Leken förenar tanke och handling, den skänker förnöjelse och tillfredsställelse.

Lek har funnits genom hela mänsklighetens historia och i alla kulturer. Leken rör vid alla former av liv. Genom leken utvecklas barn fysiskt, psykiskt, känslomässigt och socialt. Genom leken lär man sig att leva. Leken lär för livet!”