Hälsofrämjande arbetsplats

Delaktighet och inspiration är nyckeln till framgång när det gäller att uppnå en hälsosam arbetsplats menar rektor Helena Rosenlöf. Ringstorpsskolan nominerades till hälsofrämjande arbetsplats av Helsingborgs stad 2013.

– Som chef är det viktigt att få medarbetarna att känna sig delaktiga. Om du jobbar här ska du veta att dina åsikter lyssnas på och lyfts fram i arbetet. För att nå dit använder vi oss av APT:er, arbetslagsträffar och återkopplingar till resultatet i medarbetarenkäten, berättar Helena.

Personalen vill engagera sig

Ringstorpsskolan är så kallad hälsoskola sedan de deltog i ett internationellt Comenius-projekt 2002. Skolan har en egen hälsogrupp som träffas var tredje vecka och ansvarar för aktiviteter för både personal och elever. Det är god uppslutning till de olika aktiviteterna och sjukfrånvaron är låg. Något som är tydliga tecken på att hälsoarbetet fungerar menar Helena:

– Det krävs aktivt arbete för att nå och behålla goda resultat. Så arbetar vi här, och det är nog därför folk trivs på jobbet.