search
error

Förskoleklass

I Ringstorpsskolans förskoleklass får barnen möjlighet att utvecklas, lära och förberedas för fortsatt utbildning.

Det som kännetecknar vår verksamhet är problemlösning i vardagen, men även i matte och svenska. Barnen uppmanas att lösa olika problem, på egen hand eller i grupp. Vårt mål är att sätta igång en tankeprocess och få självständigt tänkande barn.

Förskoleklassen arbetar efter Lgr-11 (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). I förskoleklassen möter vi ditt barn där det befinner sig och utgår ifrån ditt barns intresse och behov. Vårt mål är att ditt barn får de bästa förutsättningarna för att kunna förverkliga sina drömmar i framtiden.

Leken är viktig i förskoleklassen och den genomsyrar den dagliga verksamheten. Vi arbetar ämnesövergripande med olika teman. Det innebär att vi inom ett tema arbetar med språk, matematik, naturkunskap, skapande, musik och idrott. Även social förmåga och samarbetsövningar är naturliga inslag i temaarbetet. I temat får barnen också möjlighet att använda sig av iPads, datorer och smartboard. Genom att fotografera, filma och skriva blir barnen delaktiga i dokumentationen av arbetet.

Vi strävar efter att gå på utflykt en gång i veckan och då får barnen olika arbetsuppgifter som berör vårt tema.

I det dagliga arbetet med barnens språkliga medvetenhet använder vi oss av olika metoder som till exempel Bornholmsmodellen och utvalda delar av Trulles språkstege.

En gång i veckan har vi idrott och då får barnen möjlighet att utveckla motorik genom att balansera, krypa, åla, rulla och hoppa. Utöver denna motorikträning arbetar vi dagligen med att utveckla barnens motorik på andra sätt.

Vi erbjuder barnen kulturella upplevelser genom att ta till vara på kulturutbudet i Helsingborg, som till exempel biblioteket, Fredriksdals friluftsmuseum och kulturhus. En dag i veckan får vi dessutom undervisning i musik av skolans musiklärare.

För att skapa trygghet och trivsel i förskoleklassen arbetar vi utifrån Olweus som är ett antimobbningsprogram.