search
error

Fritidshem

På Ringstorpsskolans fritidshem har vi fyra avdelningar.

Juvelen (F-klass), Diamanten (årskurs 1), Kristallen (årskurs 2) och Safiren (årskurs 3-6).

På fritidshemmen erbjuder vi olika aktiviteter. Varje dag har vi en pedagogiskt planerad aktivitet som är anpassad utifrån mognad, ålder och intressen. Vi har bland annat pyssel, idrott, teater, samarbetsövningar, fotboll, gemensamma lekar, utflykter som är anpassade efter mognad och intressen, upptäcker nya aktiviteter och umgås med kompisarna.

Vi ökar delaktigheten genom att ha regelbundna fritidsråd där vi bland annat diskuterar förhållningssätt i gruppen, värdegrund och önskemål om verksamhetens utformning. Då får alla barn vara med och påverka utformningen av sitt fritidshem.

När vi ger oss iväg på aktiviteter utanför skolan är det inte alltid möjligt att hämta enligt schema. Då får vårdnadshavare hämta där vi befinner oss eller när vi är tillbaka på skolan.

Ringstorpsskolans fritidshem har även en förstelärare som ansvarar för att driva utvecklingen för fritidshemmen på skolan.

Meningsfull fritid

På Ringstorpsskolans fritidshem utgår vi ifrån framför allt två styrdokument då vi planerar vår verksamhet. Det är Lgr11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) samt fritidshemmets allmänna råd, en skrift från Skolverket om verksamhetens uppdrag för att bidra till utveckling och kvalitet.

Fritidsverksamheten skall bidra till en meningsfull fritid med lärandet i fokus. Viktigt för oss på Ringstorpsskolan är att eleverna tar ansvar utifrån sin mognad och ålder, är delaktiga i verksamhetens olika aktiviteter och känner en gemenskap och trygghet.