Lov- och studiedagar 2018/2019

V.38 och v.39 kommer alla årskurser ha två halva studiedagar pga. utvecklingssamtal enligt följande:

V.38

 • Måndag 17/9 åk 1 och åk 4
 • Onsdag 19/9 åk 1 och åk 4
 • Torsdag 20/9 åk 2 och åk 5

V.39

 • Måndag 24/9 åk 2 och åk 5
 • Onsdag 26/9 åk 3 och åk 6
 • Torsdag 27/9åk 3 och åk 6

Läsning enligt schemat kl. 8.10–12.00 inkl. lunch när det är halv studiedag. Fritids för elever med omsorg från kl.12.00.

Måndag 15/10 studiedag – fritidsverksamheten öppen för de elever med omsorg.

V.44 lov. Fritidsverksamheten är öppen.

Fredag 21/12 avslutning.

Måndag 7/1 Lovdag. Fritidsverksamheten är stängd denna dag. All personal på utbildning.

Tisdag 8/1 terminsstart, läsning enligt schemat.

V.6 och v.7 kommer alla årskurser ha två halva studiedagar pga. utvecklingssamtal enligt följande:

V.6

 • Måndag 4/2 åk 2 och åk 5
 • Onsdag 6/2 åk 2 och åk 5
 • Torsdag 7/2 åk 1 och åk 4

V.7

 • Måndag 11/2 åk 1och åk 4
 • Onsdag 13/2 åk 3 och åk 6
 • Torsdag 14/2 åk 3 och åk 6

Läsning enligt schemat kl. 8.10–12.00 inkl. lunch när det är halv studiedag. Fritids för elever med omsorg från kl. 12.00.

V.8 sportlov. Fritidsverksamheten är öppen.

Onsdag 27/3 studiedag. Fritidsverksamheten är stängd denna dag. All personal på utbildning.

V.16 och måndag v.17 påsklov. Fritidsverksamheten är öppen.

Tisdag 1/5 helgdag

Torsdag 30/5 helgdag

Fredag 31/5 lovdag

Onsdag 5/6 skolavslutning.

Nationella prov läsåret 2018/2019

Åk 6: V.45-50 genomförs muntliga nationella prov De skriftliga nationella proven genomförs enligt följande:

Tisdag 5/2 Sv/SvA

Torsdag 7/2 Sv/SvA

Måndag 8/4 engelska

Onsdag 10/4 engelska

Måndag 6/5 matematik

Onsdag 8/5 matematik

Åk 3:
V.11-20 genomförs nationella proven i matematik och svenska och svenska som andraspråk
Vi ber er beakta dessa datum då ledigheter inte kan beviljas.