Så blir vi bättre enligt Qualis

På Ringstorpsskolan arbetar vi ständigt för att utveckla verksamheten och vi strävar efter att bli bättre.

Vår strävan gör det möjligt att hålla en genomgående hög kvalitet. Vid ett antal tillfällen har Ringstorpsskolan blivit granskad av Q-steps, ett företag som arbetar med kvalitetssäkring av bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar och äldreomsorg. Verktyget som används kallas Qualis och syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt kvalitetsarbete och förbättring av verksamheten. Modellen tar hänsyn till tre olika perspektiv, elevernas, föräldrarnas samt personalens och ledningens, för att få med alla viktiga delar i förbättringsarbetet.

Topp i Sverige

Vid upprepade tillfällen har Ringstorpsskolan placerat sig som en av landets bästa skolor.

Utvärderingar varje termin

Varje termin arbetar vi med att utvärdera vår verksamhet bland annat enligtQualis. På så sätt är vi alltid medvetna om varför vi gör saker och hur vi ska göra dem bättre. Ständiga utvärderingar är viktiga för oss för att bibehålla en väl fungerande verksamhet.

Läs mer om Qualis här.