Paula Almström, förstelärare

Hej Paula! Vad jobbar du med?

Jag är förstelärare och arbetar på mellanstadiet på Ringstorpsskolan. Det här året avslutar jag arbetet med 50 härliga elever som slutar sexan. Vi har haft tre fina och roliga år tillsammans. Jag undervisar i SO, bild och svenska. Jag arbetar även med uppdrag som utvecklar skolan vidare, till exempel utvärderingar, kvalitetsarbete och prioriterade mål. Vi är tre mentorer i klassen som jobbar tätt tillsammans, som utvecklar vårt arbetssätt.

Varför har du valt att jobba på just den här enheten?

Jag har valt att jobba här eftersom här finns bra och kunniga kollegor, vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag hela tiden lär mig mer och utvecklas tillsammans med mina elever. Vi arbetar, lär och växer tillsammans! Det är kul att följa eleverna i deras vardag. Att lyssna på deras kloka tankar, se dem växa under sina år här och sedan släppa dem vidare till högstadiet. Förväntansfulla och med goda kunskaper, både om sig själva och om världen runt dem. Skolans värld är föränderlig, yrket kräver att jag uppdaterar mig, provar nytt, gör om och bygger relationer med mina elever och deras föräldrar. Det gillar jag.

Vad är det bästa med att jobba på Helsingborgs stads skolor?

Helsingborgs stad har många resurser. Vi har en bra digital plattform som ger oss möjligheter till bättre lärande, tillgång till nya läromedel, chefer som lyssnar och vill ha personal som är delaktig i utvecklingsarbetet.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba i en av Helsingborgs stads skolor?

Ta chansen att jobba på en av Helsingborgs bästa skolor. Här arbetar du tillsammans med dina kollegor och elever, för att utvecklas i din yrkesroll!