Råd och stöd

Här hittar du kontaktuppgifter och information om det råd och stöd vi erbjuder.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Pia Stenqvist och hon finns hos oss tisdagar, onsdagar och två av tre torsdagar. Pia nås på telefon 042-10 57 14 och 073-231 13 88 alla dagar. Kontakt med skolsköterskan kan också tas via elevens mentor.

Skolläkare

Skolläkaren heter Pernilla Gudmunsson och hon har mottagning på skolan cirka två gånger per termin. Tider bokas genom skolsköterskan.

Skolpsykolog

Henni Wiik
Telefon: 0732-31 53 81

Skolkurator

Annie Steffert, kurator
Telefon: 070-8645962

Extra stöd

De elever som är i behov av stöd i sitt skolarbete erbjuds extra anpassningar eller särskilt stöd. Vi har ett elevhälsoteam som träffas varannan vecka. Detta team är delaktigt vid fördelning av de specialpedagogiska resurserna.

Dialogen med elev och föräldrar är viktig i vår strävan efter att eleven ska uppnå målen i alla ämnen. Vi erbjuder läxhjälp en gång i veckan till alla elever.

Under läsåret 19/20 har skolan tre speciallärare som sammanlagt arbetar 280 procent. Dessutom har vi studiehandledare.