Du som förälder

Du som förälder är jätteviktig för oss. Genom regelbundna kontakter, informationsutskick och möten ser vi till att du blir delaktig i ditt barns lärande och skolans aktiviteter.

Elevernas föräldrar får en ökad insyn och ett ökat inflytande genom Unikum. Skolans referensgrupp är ett forum där föräldrar har delaktighet och inflytande. Dessa möten äger rum cirka två gånger per termin. De fungerar som ett bollplank till ledningen.

Nära kontakt

Vi delger föräldrarna mål för ämnen, lokal planeringar samt matriser. Regelbundet får föräldrar veckobrev om vad som händer under en nära framtid. Vi har föräldramöte och individuella utvecklingssamtal varje termin. Vi har elevkonferenser rörande de elever där särskilda behov finns. Under dessa möten deltar även föräldrarna.

Vi uppmanar och uppmuntrar föräldrar att besöka skolan, föräldrar är alltid välkomna. Under perioder när eleverna undervisas i SO får de göra en miniprao hos föräldrar eller kompisars föräldrar. Vi har en god kontakt med föräldrar och barn, i en positiv anda. Vi har utarbetat förväntansdokument för alla grupper: personal, elever och föräldrar. Det skapar en tydlighet i vad man kan förvänta sig av varandra.