Elevinflytande

För oss på Ringstorpsskolan är elevinflytande väldigt viktigt.

Vi uppmuntrar alla elever att ta ansvar för sitt arbete i skolan och att aktivt ta del av klass- och skolråd.

Eleverna har stor delaktighet vid planeringen av olika teman, olika aktiviteter och klassråd. Genom skolrådet får eleverna möjlighet att under demokratiska former påverka sin vardag. Skolrådet träffas regelbundet under ledning av en ansvarig pedagog. Mötet är förberett i de olika elevgrupperna som diskuterat punkter som de vill lyfta eller har ombetts att diskutera. Mötet har en sekreterare och en ordförande och det som beslutats vid mötet återkopplas till varje elevgrupp i form av protokoll och ansvariga elever berättar om mötet.