search
error

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Det finns många olika kompensatoriska verktyg som våra elever kan använda på sin dator, chromebook eller ipad. De digitala verktygen öppnar möjligheter för alla och stöder elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Susanne Robinsson arbetar som speciallärare på Ringstorpsskolan. I podden Välkommen till kvartsamtal berättar hon om hur skolan arbetar med kompensatoriska verktyg.

Ett av Susannes tips för att stötta sina elever på ett bra sätt är att ha en tydlig arbetsgång. Det handlar om att eleven med hjälp av sina verktyg kan arbeta mer självständigt. Eleven börjar med att skriva sin text, lyssnar på texten, använder rättstavningsfunktionen, rättar och läser tillsammans med en kompis, får feedback. Först här är det dags att prata med läraren om texten. Genom att läraren kommer in i bilden först när eleven arbetat med texten genom alla steg blir eleven mycket mer självständig.

– Och just att man gör dem självständiga, att det är ett sådant stort värde i det. Att man inte gör någon till hjälplös utan ser ”jag har de här behoven och jag kan lösa det på det här sättet”, säger Susanne.

Du som är nyfiken kan läsa mer på Pedagogsajten