Hälsa

Forskning säger att hälsosamma elever lär sig bättre.

Därför värnar vi om att eleverna får daglig motion och rörelse. Aktiviteter som vi gör är:

  • Årskurs 6 har rastlekar för de yngre eleverna en dag i veckan.
  • Varje klass har egna leksaker för raster, som hopprep, bollar, twistband, mjuktennisracket, vilket främjar olika lekar på rasterna.
  • Varje klass har idrott två gånger i veckan.
  • Vi går till och från olika aktiviteter istället för att åka buss.
  • Eleverna på mellanstadiet har ofta möjlighet att välja fysiska aktiviteter då det är elevens val.
  • Vi erbjuder pedagogledda rastaktiviteter