IKT

Ringstorpsskolan är väl rustad när det gäller modern teknik.

Vi använder olika media för att förtydliga och underlätta förmedlandet av information. IPads, datorer och Chromebooks används dagligen i undervisningen. Varje klassrum är utrustat med smartboardtavla som används av elever och pedagoger.

Alla elever får, varje vecka, undervisning i IKT. I årskurs 4–6 har eleverna dessutom möjlighet att välja IKT som Elevens val.

I vårt projekt om sociala medier medverkar bland annat skolkurator, skolsköterska, bibliotekarie och IKT-pedagog. Tillsammans med eleverna, i alla klasser, diskuteras bland annat vett och etikett på nätet, goda nätvanor/god hälsa och hur sociala medier kan användas på ett positivt sätt både i skolarbetet och på fritiden.